MIWA 錠前刻印例一覧表

錠前刻印例一覧表の使い方

型番の調べ方

錠前刻印一覧表の見方

A
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
AD LA AFF LA
AH PA AL LA
AL-2 LA AL3M LA
ALA LA ALY-05+PESP LIX
ALY-05+PEFSP LIX
B
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
BH BH BHSP BH
BH+GAA BH+LSP BHSP+GAA BH+LSP
C
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
D
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
DA LA PA DAF LA PA
DASP LA DH LA
DN BH DV LA
DVF LA DVF+GASF LA+LSP
DZ BH
E
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
F
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
FDG OEM FE LA LSP
FE LA LSP FE+GAF LSP
FE+WE LSP FESP LSP OEM
FF BH FG LA
FN BH
G
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
GAA LSP GAA+BH BH+LSP
GAA+BHSPH BH+LSP GAA2+PESP LIX
GAE LSP GAE+TE-01 LSP
GAE+TE-02 LSP LIX LSP+LIX GAE2+TE-02 LIX
GAE3+PESP LIX GAE3+PESP LIX
GAES+LE-02 LIX GAF LSP
GAF+FE LSP OEM GAS+PE-02 LIX
GAS2+PE-02 LIX GAS3+PESP LIX
GASF+DVF LA+LSP
H
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
HBZ-L HBZ HBZ-L1 HBZ
HBZ-L2 HBZ HBZSP HBZ THMCYC
HBZSP+TESP THMCYC+LPS THMCYC+LIX HBZSP+THM THM+THMCYC
HBZSP+THMSP THM+THMCYC HBZSP-1 HBZ
HBZSP2 HBZ HBZSP-2 HBZ
HBZSP-3 HBZ OEM HK HM
HM HM HML HM
HMS HM HMSP HM
HP40 HPD HP40KJ HPD
I
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
J
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
K
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
L
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
LA LA LAF LA
LAG LA LAMA LA PA
LAMA+TE-02 LA+LSP LA+LIX PA+LSP PA+LIX LASP LA
LD BH LDL BH
LDSP BH LE LSP
LE-01 LSP LE-01+TE-01 LSP LIX LSP+LIX
LE-01LV+TE-01 LSP+LIX LE-02+GAE3 LIX
LE-02+GAES LIX LE-02+TE-02 LSP LIX LSP+LIX
LE-03 LSP LE-03+TE-03 LSP
LE-08+TE-01 LIX LE-11 LSP
LE-11+TE-02 LIX LE-11+TESP LIX
LE-12+TESP LIX LE-14 LSP
LE-14+TE-01 LIX LESP+FE LSP+LIX
LESP+TE-08 LIX LSP+LIX LESP+TESP LIX LSP+LIX
LSP LSP LV LA
LVF LA LY-02+QDA345 LIX
LZ LZ LZSP LZ LSP
LZSP+TE-07 LSP LZSP+TESP LSP+LIX OEM
M
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
MALS LA ME-01 LIX
MH.LH LA MM MM
N
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
NDR NDR/NDZ NDZ NDR/NDZ
O
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
P
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
PA LA PA PA+TE-01 PA+LSP PA+LIX
PA+TE-02 PA+LSP PA+LIX PA+TE-06 LA+LSP LA+LIX PA+LSP PA+LIX
PA+TESP PA+LSP PA+LIX PA-01 LA LIX
PA-01+TE-01 LIX PA+TE-02 PA+LSP PA+LIX
PASP LA PA PASP+TESP PA+LIX
PE-01+TE-01 LIX LSP+LIX PA-01+TE-011 LIX
PE-01+TE-14 LIX PE-02+GAE2 LIX
PE-02+GAS LIX PE-02+GAS2 LIX
PE-02+TAS2 LIX PEFSP+ALY-05 LIX
PEFSP+TE-08 LIX PESP LIX
PESP+ALY-05 LIX PESP+GAA2 LIX
PESP+GAE3 LIX PESP+GAS3 LIX
PESP+TE-01 LIX PESP+TE-02 LIX
PESP+TE-08 LSP LIX LSP+LIX PESP+TESP LIX
PG LA PA PGA LA PA
PGF PA PHM+TESP PHM+LIX
PESP+TESP PHM+LIX PAA LA
Q
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
QDA343+LY-01+QDA345 LIX QDA345+LY-01+QDA343 LIX
QDC17+QDC151+QDC19 LIX QDA345+LY-01+QDA343 LIX
QDA345+LY-02 LIX QDD835+QDC151+QDC19 LIX
QDC19+QDC151+QDC17 LIX QDC19+QDC151+QDD835 LIX
R
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
S
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
SL87 BH SLNE BH
SWLSP LSP
T
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
TAS+PE-02 LIX TE LSP
TE-01 LSP TE-01+GAE LSP
TE-01+LE-01 LSP LIX LSP+LIX TE-01+LE-01LV LSP+LIX
TE-01+LE-08 LIX TE-01+LE-14 LIX
TE-01+PA PA+LSP PA+LIX TE-01+PA-01 LSP LIX LSP+LIX
TE-01+PESP LIX TE-02 LSP
TE-02+GAE LSP LIX LSP+LIX TE-02+LAMA LA+LSP LA+LIX PA+LSP PA+LIX
TE-02+LE-02 LSP LIX LSP+LIX TE-02+LE-11 LSP LIX
TE-02+PA PA+LSP PA+LIX TE-02+PESP LIX
TE-02+TE-02 LSP TE-02+TESP LSP LIX LSP+LIX
TE-03+LE-03 LSP TE-06+PA LA+LSP LA+LIX PA+LSP PA+LIX
TE-07 LSP TE-07+LZSP LSP
TE-08 LSP TE-08+GAE LSP+LIX
TE-08+LESP LSP LIX LSP+LIX TE-08+PEFSP LIX
TE-08+PESP LSP LIX LSP+LIX TE-14+PE-01 LIX
TEFE LSP TESP LSP
TESP+HBZSP THMCYC+LPS THMCYC+LIX TESP+LZSP LSP+LIX OEM
TESP+TE-02 LIX LSP+LIX TESP+TE-11 LIX
TESP+TE-12 LIX TESP+LESP LSP LIX LSP+LIX
TESP+LZSP LSP+LIX TESP+PA LA+LSP LA+LIX PA+LSP PA+LIX
TESP+PASP LA+LSP LA+LIX PA+LSP PA+LIX TESP+PESP LIX
TESP+THM THM+LSP THM+LIX THM THM
THM+HBZSP THM+THMCYC THM+TESP THM+LSP THM+LIX
THMSP THM THMSP+HBZSP THM+THMCYC
TRF MM TRFK MM
TRT MM TRTK MM
R
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
UD BH
V
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
W
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
WE+FE LSP WL LA
WLH LA
X
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
Y
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
Z
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
数字
刻印 適合タイプ候補 刻印 適合タイプ候補
08FESP LSP OEM 10DAF PA
10PGF PA 13LA LA
145A 145HM 145HM 145HM
145L 145HM 145M 145HM
145P 145HM 145S 145HM
145SP 145HM 75PM PMK
77HP30 HPD 77HP40 HPD
7HMSP HM 82RA RA
85RA RA
トップページご利用案内特定商取引法に基づく表記お支払について配送についてキャンセル・返品交換について
商品一覧買い物かご