1. Samantha ThavasaサマタバAWカラーダイ

 2. Samantha Thavasaスクリッタキャンバストート

 3. Samantha ThavasaサマタバAWチェックガラトートバッグ

 4. Samantha ThavasaサマタバAWカラーショウ

 5. Samantha Thavasa楽天イーグルコラボBC#37シマセンシュ バッグチャーム

 6. Samantha ThavasaBP ビックフラワーチャーム

 7. Samantha Thavasaバンブーハンドルカサ

 8. Samantha Thavasaテイラータンパス

 9. Samantha Thavasaテイラーラウンドナガサイフ

 10. Samantha Thavasaスタッズスクエアショルダーバッグ

 11. Samantha Thavasaスクリッタキャンバストート2

 12. Samantha ThavasaFROZEN2マイン