to05-ps-ka プレミエス門扉KA型 マテリアルカラー
プレミエス門扉 両開き
マテリアルカラー
片開き
マテリアルカラー
KA型 呼称 扉1枚寸法
(W×H)
標準門柱使用 照明門柱使用 埋込使用 標準門柱使用 標準門柱+受け部材仕様 照明門柱使用 埋込使用
-

08
14

800
1,400

442,728円to05-ps-kam-2-01 384,120円264,792円251,504円to05-ps-kam-6-01 223,080円
-

09
14

900
1,400

455,048円to05-ps-kam-2-02 396,440円270,952円257,664円to05-ps-kam-6-02 229,240円
-

08
16

800
1,600

466,664円to05-ps-kam-2-03 406,648円279,136円265,144円to05-ps-kam-6-03 236,104円
-

09
16

900
1,600

477,224円to05-ps-kam-2-04 417,208円284,416円270,424円to05-ps-kam-6-04 241,384円
-

10
16

1,000
1,600

487,784円to05-ps-kam-2-05 427,768円289,696円275,704円to05-ps-kam-6-05 246,664円
-

09
18

900
1,800

501,336円to05-ps-kam-2-06 439,648円298,760円284,240円to05-ps-kam-6-06 254,232円
-

10
18

1,000
1,800

510,136円to05-ps-kam-2-07 448,448円303,160円288,640円to05-ps-kam-6-07 258,632円


05
09
14

500
900
1,400

409,376円to05-ps-kam-2-08 350,768円- - - -


05
09
16

500
900
1,600

431,552円to05-ps-kam-2-09371,536円----