Series

AJ Royal 500 AJ ロイヤル 500 ペンダントライト ホワイト
AJ Royal 500
AJ ロイヤル 500
ペンダントライト
AJ Royal 370 AJ ロイヤル 370 ペンダントライト ホワイト
AJ Royal 370
AJ ロイヤル 370
ペンダントライト
フラットシーリングカバー:2色 ※要電気工事
フラットシーリングカバー:2色
※要電気工事
AJ Floor AJ フロアランプ カラー各色
AJ Floor
AJ フロアランプ
各カラー
AJ Table AJ テーブルランプ ホワイト
AJ Table
AJ テーブルランプ
各カラー

AJ Wall AJ ウォールランプ カラー各色
AJ Wall
AJ ウォールランプ
各カラー
AJ Eklipta 220 AJ エクリプタ 220 (AJ ディスカス) ウォールランプ
AJ Eklipta 220
AJ エクリプタ 220
(AJ ディスカス)
ウォールランプ
AJ Eklipta 350 AJ エクリプタ 350 (AJ ディスカス) ウォールランプ
AJ Eklipta 350
AJ エクリプタ 350
(AJ ディスカス)
ウォールランプ
AJ Eklipta 450 AJ エクリプタ 450 (AJ ディスカス) ウォールランプ
AJ Eklipta 450
AJ エクリプタ 450
(AJ ディスカス)
ウォールランプ